CAT Telecom Public Company Limited

City Datacenter

 

บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ณ ศูนย์ City Data Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการลูกค้า กสท 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณใกล้เคียงที่ต้องการดูแลระบบอย่างใกล้ชิดด้วยตัวของท่านเอง พร้อมการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ระบบไฟฟ้าสำรองที่น่าเชื่อถือ การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ทั้ง Close Circuit TV (CCTV), Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus (VESDA) และระบบทำความเย็นแบบ Precision ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ โดยมีชนิดพื้นที่ให้บริการตั้งแต่ขนาด 1 U จนถึง 36-U Rack


© 2015 by CAT Telecom Public Company Limited. All right reserved.

บมจ. กสท โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298